Podejmij wyzwanie - ZOSTAŃ EKO-SELEKCJONEREM !

Zbieraj plastikowe butelki oraz puszki i wymień je na nagrody dla Twojego osiedla lub sołectwa

GMINA PSZCZYNA W PROGRAMIE PILOTAŻOWYM


Gmina Pszczyna rozpoczyna pilotażowy program zbiórki plastikowych butelek i puszek. Na terenie miasta pojawił się pierwszy automat do selektywnej zbiórki odpadów, do którego mieszkańcy mogą wrzucać wyselekcjonowane odpady, a jednocześnie zbierać fundusze na rozwój infrastruktury, zieleni i działań ekologicznych na swoim osiedlu lub w sołectwie.

Program pilotażowy trwa od 15 sierpnia br. do 30 czerwca 2020 roku. Zebrane w ten sposób na każdym osiedlu środki zasilą fundusz osiedlowy z przeznaczeniem na zakup elementów poprawiających estetykę i warunki przyjemnego spędzania czasu w Waszej okolicy oraz organizację akcji proekologicznych.Jeśli w Twojej okolicy brakuje zieleni, ławek, elementów małej architektury – to może być droga realizacji tych potrzeb. Za każdą oddaną butelkę lub puszkę na konto Twojego osiedla trafi 10 groszy.

ekologia


Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. Zużycie tworzyw sztucznych rośniez roku na rok, a tysiące ton plastiku zanieczyszczają naszą planetę stanowiąc ogromne zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt i dla nas samych.

Proces biodegradacji tworzyw sztucznych przebiega bardzo powoli. Czas rozkładu zwykłej torebki foliowej ocenia się na około 120 lat. Plastikowa butelka ulega biodegradacji w ciągu około 500 lat.

Segregacja naszych śmieci ma ogromne znaczenie dla ograniczenia ilości odpadów przez odzyskiwanie surowców, które można użyć ponownie¬ lub przetworzyć i wykorzystać przy produkcji nowych przedmiotów – opakowań, zabawek, odzieży, materiałów budowlanych, mebli itp. (tzw. recykling).

Nic nie wskazuje na to, aby świat miał odejść od produkcji plastiku. Dobra wiadomość jest jednak taka, że w 2016 r. w Europie recykling tworzyw sztucznych po raz pierwszy przewyższył ich składowanie.

Jak skorzystać z automatu do selektywnego zbierania odpadów ?
Wystarczy wykonać 5 prostych kroków


Krok I


Odkręć zakrętkę i wrzuć w wyznaczone miejsce

Krok II


Włóż butelkę do otworu wrzutowego

Krok III


Pociągnij dźwignie

Krok IV


Wybierz osiedle lub sołectwo

Krok V


Wydrukuj kupon potwierdzający

Lokalizacja Automatu


Automat znajduje się w Pszczynie przy ul. Dobrawy obok placu zabaw oraz stacji wypożyczania rowerów miejskich


Regulamin przyjmowania odpadów selektywnych podczas programu pilotażowego „ZOSTAŃ eko-SELEKCJONEREM”

§ 1

Regulamin określa zasady segregacji butelek z tworzyw sztucznych oraz puszek w automacie do selektywnej zbiórki odpadów podczas programu pilotażowego „ZOSTAŃ eko-SELEKCJONEREM” w gminie Pszczyna

§ 2

Program pilotażowy trwał będzie od 15 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

§ 3

Celem programu jest zmniejszenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko, a tym samym wspieranie lokalnego recyklingu i postaw ekologicznych mieszkańców.

§ 4

Automat zlokalizowany jest w Pszczynie przy ul. Dobrawy obok placu zabaw oraz stacji wypożyczania rowerów miejskich.

§ 5

 1. W automacie do selektywnej zbiórki odpadów deponować można puszki po napojach oraz butelki do pojemności 2 litrów.
 2. Automat wyposażony jest w zgniatarkę, która po kolei zgniata wrzucane pojemniki.
 3. Nie można deponować w automacie butelek szklanych.
 4. Butelki i puszki deponowane w automacie nie mogą być po odpadach niebezpiecznych np. farbach, lakierach czy rozpuszczalnikach. W tym przypadku, niezależnie od rodzaju i wielkości opakowania, powinno ono trafić bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cieszyńskiej 35.

§ 6

Zasady korzystania z automatu:

 1. Odkręć nakrętki z butelek i wrzuć je do osobnego otworu.
 2. Wrzucaj po kolei butelki lub puszki czekając na zgniecenie każdej przez automat.
 3. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Po zakończeniu wrzucania opakowań dotknij ekran i wybierz osiedle lub sołectwo, które chcesz zasilić.
 5. Wydrukuj i zabierz kupon z potwierdzeniem operacji.

§ 7

 1. Jedno wrzucone opakowanie (butelka lub puszka) to 10 gr na wybrane osiedle lub sołectwo.
 2. Automat nie posiada gotówki, a jedynie nalicza kwoty w systemie komputerowym.
 3. Kwoty za wrzucone po kolei opakowania sumują się.
 4. Środki z recyklingu w automacie podsumowane zostaną w lipcu 2020 roku.
 5. Podsumowane środki przekazane zostaną wg wyboru uczestników na poszczególne osiedla i sołectwa.
 6. Przekazane środki zostaną wykorzystane wyłącznie na działania proekologiczne lub zakup roślin, małej architektury (ławki, altany itp.) lub elementów placów zabaw w celu poprawienia otoczenia rekreacyjnego mieszkańców danego osiedla lub sołectwa.
 7. Decyzję o przeznaczeniu środków z recyklingu podejmować będzie zarząd osiedla lub sołectwa po zebraniu konsultacyjnym z mieszkańcami oraz w porozumieniu z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie.


Dziękujemy, że jesteś z nami i dbasz o środowisko!